Türk Öğretmenler Derneği (TÖDER) Başkanı Bilge Yörenç'ten "21 Şubat Uluslararası Adadil Günü" ile ilgili kutlama

Kartalweb / Hamburg
21. Februar 2019


21 Şubat Uluslararası Anadil Günü Kutlu Olsun!

UNESCO’nun anadili ile ilgili uluslararası bir gün belirleme kararının ardında yatan temel etken, anadilinin önemine dikkat çekmek; dünya üzerindeki kültürel-dilsel çeşitliliğin, tüm insanlığın korumakla yükümlü olduğu ortak zenginliği olduğuna işaret etmektir.

Çocuklarɪmɪz en az ikidilli ve çokkültürlü bir ortamda yetiṣmekte ve geliṣmektedirler. Bu dillerin hem aile içinde hem de kreṣ ve okullarda desteklenmesi gerekir. Bu nedenle yetkililerden anadillerini desteklemelerini talep ediyoruz. Bir ülkedeki gerçek toplumsal bütünlük, farklılıkların kabul edilmesi ve bu farklılıklar arasında bir ahenk yaratılmasıyla sağlanabilir. Toplumu oluşturan farklı kesimlerin kendi dilleri ve kültürleriyle toplumsal bütünlüğe dahil olmaları birleştirici bir etkendir. Velilerden çocuklarɪnɪn anadillerini öḡrenmelerinde daha duyarlɪ olmalarɪnɪ, anadili eḡitimine sahip çɪkmalarɪnɪ bekliyoruz. Çünkü Türkçe dünyanɪn en zengin dillerinden biri; Almanya'da konuṣulan ikinci dil, Alman okullarɪnda okuyan yarɪm milyondan fazla öḡrencinin de ANADİLİDİR! .

Çocuklarɪmɪzɪ ve gelecek nesilleri bu zenginlikten mahrum bɪrakmamak için onlarla Türkçe konuṣalɪm, onlarɪ Türkçe dersine gönderelim, Türkçe dersi olmayan okullardan Türkçe derslerini talep edelim!!

Dördüncü nesil de nine ve dedesi ile Türkçe konuṣsun; Nasreddin Hoca´nɪn, Karagöz ve Hacivat´ɪn hikayeleri ile büyüsün, gençlerimiz türkülerimize eṣlik edebilsin!!! Herkesin ANADİLİ´ne sahip çɪkmasɪ, dillerin unutulmamasɪ dileḡi ile
ANADİL GÜNÜMÜZ kutlu olsun!

Töder Yönetim Kurulu
Bilge YörençHAMBURG ETKİNLİKLERİ