"Çocuğum Bu Kitabı Okusunmu?"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Zeynep Kösteloğlu ailelere çocuk kitabı seçimi ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Kartalweb / Hamburg
28. Januar 2019


"Çocuğum Bu Kitabı Okusunmu?"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Zeynep Kösteloğlu ailelere çocuk kitabı seçimi ile ilgili önemli bilgiler verdi. Hamburg Türk Kadınları Kültür Derneği'nde (HTKKD) yapılan bir seminer ile annelerin çoğunluğunu oluşturduğu dernek üyelerine, geleceğin büyükleri, çocukların eğitimi için yaklaşık iki saat boyunca önemli bilgiler verdi.Dernek Başkan Yr. Derya Tüncel, üyelere ve misafirlere konunun önemi üzerine yaptığı konuşmada; çocuk eğitiminin önemine değinerek, ailelerin bu tür seminer ve bilgilendirme toplantılarına katılmalarının gelecek nesillere için faydalı olacağını belirtti.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Zeynep Kösteloğlu ERASMUS kapsamında geldiği Hamburg'da, uzun çalışmalar sonucu birikimleri ve bilgileri bir seminer ile izleyenlere anlattı. Çocuğun varlığı 16.Yüzyıl'da yeni keşfedildiğine değinen Kösteloğlu, 18.Yüzyılda cocuk günden güne eğitilmesi gereken bir yurttaş ailenin bir ferdi olduğu algılanmış, 19. Yüzyıl'da edebiyat ve sanatla cocuk eğitimi daha da bir önem kazanmıştır, çocukların 0-5 yaşları arasında aldıkları eğitimin hayatları boyunca onlara eşlik edeceğini çalışmalar sonuncu keşfedilmiş olup, buna bağlı olarak çocuklara okunması gereken kitapların özenle seçilmesi gerektiğini özellikle vurgulayan Kösteloğlu, bir çok masal kitabı diye yayınlanan kitapların çocuk psikolojisine zararlı olduğuna değindi. Kitapları seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini. Çocuğa uygunlu, çocuk gerçekliğine uygunluğu, konu ve çatışmalara, duygusallığa, raslantısallığa ve merak öğesinin olması diye sıraladı.
Bir çok ünlü masal kitabını inceleyen Kösteloğlu, aslında çocuklar için yazılmamış olduğunu, bilinç altına genel ahlaki değerler doğrultusunda dikteler verdiğni anlattı.

HAMBURG ETKİNLİKLERİ