Din'de güç ve cinselliğin yeri

Müslüman dörtlü Hamburg'da din'de güç ve cinselliğin yerini konuştu.

Kartalweb / Hamburg
1.März 2019


Alhambra derneği. kendilerini Avrupa tarihinin ve Avrupa toplumunun orijinal bir parçası olarak gören Müslümanlar Birliği olarak çalışmalarını sürdürüyor. Amaçları uluslararası anlayış fikrine dayanan olumlu bir algı oluşturmak için özellikle siyaset, sanat ve kültür alanında genç müslümanlara bilgi veriyorlar. Bu çerçevede Hamburg'ta sığınak (Bunker) salonu Resonanzraum'da düzenlenen panelde üçü müslüman ve biri müslüman olmayan dört konuşmacı yer aldı. Friedrich-Ebert-Stiftung ve Dominikanerkonvent destekleri ile yapılan program aralarında Hamburg Eyaletmilletvekili Güngör Yılmaz'ın da bulunduğu yaklaşık 200 kişilik bir izleyiciye hitab etti..
Konuşmacı olarak İslami Theolog yazar Dr. Ali Ghandour, Dinbilimci transsexuel Leyla Jagiella, Dominik Başpiskoposluğu İslam masası görevlisi Pater Richard Nennstiel, sunucu olarak Alhambra derneği Yönetim Kurulu üyesi Engin Karahan yeraldı.
"Dini pencereden Güç ve Cinsiyet" başlığı altında yapılan panelde, cinselliğin dinde ne gibi bir rol oynadığı, dulluktan eşcinselliğe, dinde kadının konumuna kadar geniş bir yelpazede konu uzmanlarınca masaya yatırıldı.
Dr. Nimet Şeker; Cinsiyet dengesi, her zaman bir güç ilişkisidir

Açılış konuşmasında Başkan Yardımcısı Dr. Nimet Şeker, bir gazetecinin kendisine sorduğu "Biz müslüman kadınlar neden dışarıda görülemiyoruz?" sorusu için " O anki cevabım; aktif muslimelerin sayılarının az olduğu idi. Uzun bir düşünme süresinden sonra aslında başka bir sonuca ulaştım. Şimdi bu konuda konuşacağım.
Bugünün sorusunu müslüman dörtlüye soruyoruz, güç ve cinsiyet arasındaki ilişki, cinsiyet dengesi, her zaman bir güç ilişkisidir. Tüm toplum bu prensibi benimsemiştir. Çünkü sadece kadınların sömürüsü aracılığıyla işlev görmektedir. Ben bu prensibi "sembolik cinsiyet düzeni" olarak söylemek istiyorum. Aşağıdaki açıklamalarım Avrupa'daki bir müslüman kadının tecrübeleri olup bütün müslüman kadınlarını ve diğer kadınları temsil etmez...."
Diyerek konuşmasına devam etti

Teil der Rede von Dr. Nimet Şeker zum Anhören
Teil der Rede von Pater Richard Nennstiel zum Anhören
Teil der Rede von Dr. Ali Ghandour zum Anhören
Teil der Rede von Leyla Jagiella zum Anhören
HAMBURG ETKİNLİKLERİ