HAMBURG PARLAMENTOSUNDAN NOTLAR
NOTIZEN AUS DER HAMBURGISCHEN BÜRGERSCHAFT

Eyalet Milletvekili Güngör Yılmaz 13 Şubat oturumundan notları almanca ve türkçe anlattı

Kartalweb / Hamburg
21. Februar 2019


HVV’nin yaşlılar için indirimli abonman biletleri sabahları da geçerli olacak
Hamburg Trafik İşletmelerinin (HVV) 63 yaşından büyük yaşlılara sunduğu indirimli abonman biletlerinde şimdiye kadar uygulamada olan süre kısıtlamaları kaldırılacak. Aylık abonman biletleri mevcut şekliyle sabahları saat 06.00-09.00 arası geçerli değil. Bu kısıtlama en geç Ocak 2020’ye kadar kaldırılarak, biletler gün boyu geçerli olacak. SPD ve Yeşiller parlamentoya sundukları bu yöndeki önerge oy çoğunluğuyla kabul edildi.
HVV-Tarif: Allzeit freie Fahrt mit dem neuen Senioren-Ticket
Das Leistungspensum der HVV-Senioren-Karte soll erweitert werden. Das sieht ein gemeinsa-mer Antrag von SPD und Grünen vor. Künftig soll die Monats- bzw. Abokarte ganztägig gelten und nicht wie bisher unter der Woche im Zeit-fenster von 6 bis 9 Uhr morgens von der Nutzung ausgenommen sein. Die Sperrzeiten für die Seniorenfahrkarte ab 63 Jahren sollen spätes-tens bis zum Januar 2020 aufgehoben werden.
Okulda kültüre proje fonundan destek
“Kültür ve Okul” başlığı altında yeni oluşturulan proje fonuyla, Hamburg okullarındaki kültürel çalışmalar desteklenecek. Hamburg bütçesinden sağlanacak yıllık 425 bin euronun yanı sıra, yedi Hamburg vakfı da projeye yılda 100 bin aktararak, okulların daha etkin kültür projeleri geliştirmelerini sağlayacaklar. Hamburg okullarında 2011 yılından beri “Tiyatro” ders olarak müfredatta yer aldığına işaret edilirken, öğrencilerin kişilik ve özgüven geliştirmelerinde önemli etken olan kültürün, fon desteği sayesinde, okullarda çeşitlilik kazanacağı vurgulandı.
Projektfonds “Kultur & Schule“
Mit dem neuen Projektfonds "Kultur & Schule" soll künftig die kulturelle Bildung an Hamburgs Schulen mit 425.000 Euro pro Jahr weiter geför-dert werden. Neben dem Senat beteiligen sich für 2019 auch sieben Hamburger Stiftungen im Umfang von zusätzlich 100.000 Euro an dem Projekt. Der kulturellen Bildung kommt in der Gesellschaft eine große Bedeutung zu, nicht nur im Bereich der Persönlichkeitsbildung, sondern auch bei der Integration und Inklusion. Bereits seit 2011 existiert auch das verbindliche Fach Theater an den allgemeinbildenden Schulen.
Hukuk öğrencileri için BaföG süresinin uzatılması girişimini destekleyecek
Hamburg, hukuk öğrencileri için, öğrenci kredisi BaföG’ün asgari süresinin bir sömestir uzatılması için konuyu Federal Eyelatler Konseyine taşıyacak olan Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin bu girişimini destekleyecek. BaföG’ün hukuk öğrencileri için asgari 9 sömestir ödendiğini, ancak istatistiklere göre 9 sömestirde eğitimi tamamlayan öğrenci sayısının yok denecek kadar az olduğu ifade edildi. Bu nedenle BaföG hakkı süresinin 9’dan 10 sömestire çıkartılması hedefleniyor. Kuzey Ren Vestfalya’nın da Hamburg’un girişimini destek-leyeceği bilgisi verildi.
BAföG im Jura-Studium: Hamburg will Gerechtigkeitslücke schließen
Die durch BaföG-Fördermittel abgedeckte Re-gelstudienzeit im Jura-Studium von neun Se-mestern entspricht nicht mehr der tatsächlichen Studiendauer der Studierenden. Häufig benöti-gen Studierende für das anspruchsvolle Studium ein weiteres Semester - für das es dann keine Förderung mehr gibt. Die daraus resultierende Gerechtigkeitslücke will Hamburg nun auf Bundesebene angehen. Der Senat wird deshalb eine Bundesratsinitiative aus Nordrhein-Westfalen unterstützen, die eine Erhöhung der Regelstudienzeit auf zehn Semester vorsieht.
Hamburg gıda kontrollerinde öncü
Tüketicileri Koruma Dairesinin 2018 verilerine göre, kentin gıda üretim yerlerindeki kontrollerde Hamburg, Almanya genelinde öncü konumda. Senatonun hedef koyduğu yüzde 80’lik kontrol oranının 2018’de yüzde 90 ile hedefin de üzerine çıktığı kaydedildi. Hatta Hamburg-Nord ve Wandsbek’te tüm mevcut gıda üretim tesislerinin kontrolden geçtiğine dikkat çekildi. 2018’de yapılan toplam 17 bin 600 kontrolde, 3 bin yasa ihlali tespit edildiği belirtildi.
Hamburg bei Lebensmittelkontrollen vorn
Die Kontrollen von Lebensmittel verarbeitenden Betrieben waren im Jahr 2018 in Hamburg weiterhin auf einem hohen Niveau. Mit einem Anteil von 90 Prozent übertraf die Anzahl der Routinekontrollen in Hamburger Betrieben erneut deutlich den von der Stadt festgelegten Zielwert von 80 Prozent. In Hamburg-Nord und Wandsbek wurden sogar alle entsprechenden Betriebe kontrolliert. Bei den rund 17.600 Kont-rollen wurden rund 3.000 Verstöße festgestellt.
Hamburg’da toplu taşıma vasıtalarına rağbet arttı
Almanya genelinde yapılan “Almanya’da Ulaşım” konulu bilimsel araştırmada Hamburg’da son 9 yılda kamu taşıma vasıtalarını kullanma alışkanlığının arttığı ortaya çıktı. Araştırmaya göre 2008’de tüm ulaşımda yüzde 18’lik paya sahip olan toplu taşıma vasıtaları, 2017’de yüzde 22’lik bir paya sahip oldular. Aynı süre içinde bisikleti ulaşım aracı olarak kullananların sayısının da yüzde 12’den yüzde 15’e yükseldiği tespit edildi. Araç trafiğinin aynı dönemde yüzde 6 düşüş gösterdiği açıklandı.
Hamburgerinnen und Hamburger setzen stärker auf Bus, Bahn und Rad
Die Hamburgische Bürgerschaft debattiertte über die bundesweite Studie „Mobilität in Deutschland“. Aus der vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur beauf-tragten Studie geht hervor, dass der Anteil des ÖPNV in Hamburg am Gesamtverkehrsaufkom-men von 18 (2008) auf 22 Prozent (2017) ange-stiegen ist. Auch der Radverkehrsanteil erhöhte sich im gleichen Zeitraum von 12 auf 15 Prozent. Der Anteil des Autoverkehrs sank dagegen um sechs Punkte auf 36 Prozent.


Mit freundlichen Grüßen
Güngör Yılmaz
Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft

HAMBURG ETKİNLİKLERİ