HAMBURG PARLAMENTOSUNDAN NOTLAR
NOTIZEN AUS DER HAMBURGISCHEN BÜRGERSCHAFT

Eyalet Milletvekili Güngör Yılmaz 16 Ocak oturumundan notları almanca ve türkçe anlattı

Kartalweb / Hamburg
21. Januar 2019


Nisan ayından itibaren sağlık mesleklerinde okul harcını belediye üstlenecek
Parlamento oturumunda hükümet koalisyounu sağlık meslekleri üzerine eğitim veren özel okullarda, okul harcının kaldırılması yönünde bir önerge sundular. Nisandan itibaren yürürlüğe girmesi talep edilen değişiklik doğrultusunda özel okullarda ergoterapi, logopedi ve fizyoterapi eğiti-mi alan öğrencilerin okul harcını belediye üstlene-cek. Özel okullarda söz konusu dalları okuyan öğ-renciler, şimdiye kadar okul harcı olarak ayda orta-lama 430 euro ödüyorlar. Harç 1 Nisanda başla-yacak olan 2019/2020 eğitim döneminden itibaren Hamburg belediyesi tarafından üstlenilecek.
Schulgeldfreiheit für Gesundheitsfachberufe ab April
Die Bürgerschaft hat einen Antrag der Regie-rungsfraktionen zur Befreiung der Auszubilden-den an privaten Gesundheitsfachschulen vom Schulgeld debattiert. Damit Auszubildende schon für das Schuljahr 2019/2020 Planungssicherheit haben, sorgt der Antrag für eine Abschaffung des Schulgelds ab April 2019 in den Bereichen Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie. Das belastende Schulgeld von rund 430 Euro monatlich gehört damit der Vergangenheit an. Die Stadt übernimmt die Kosten für die Auszubildenden..
Gençlik Meslek Ajansı başarılı bilanço çizdi
Altı yıl önce gençleri yetenekleri ve istekleri doğrultusunda iş piyasasına yönlendirmek için yedi ilçede kurulan Gençlik Meslek Ajansının (Jugendberufsagentur) altı yıllık bilançosu çizildi. Gençlere özel ajansın altı yıl gibi kısa sürede çok sayıda genci meslek sahibi yaptığına dikkat çekilirken, başarılı kurumun başka eyaletler tarafından da örnek alındığına işaret edildi. Daha 2012 yılında okulu tamamlayan gençlerin sadece yüzde 25’i meslek hayatına başlarken, bu oranın 2017’de yüzde 39’a çıktığı belirtildi. Yoğun eleman sıkıntısına rağmen halen işsizlerin yüzde 56,8’ini meslek sahibi olmayanların oluşturduğu gözönünde bulundurulduğunda, Gençlik Meslek Ajansının çalışmasının ve başarısının daha belirgin ortaya çıktığı vurgulandı.
Erfolgsmodell Jugendberufsagentur
Der Senat hat die Evaluation der sieben Jugendberufsagenturen in den Bezirken vor-gestellt. Die Jugendberufsagentur ist ein Erfolgsmodell, das inzwischen bundesweit Nachahmer gefunden hat. 2012 begannen nur 25 Prozent der jungen Menschen direkt nach dem Schulabschluss eine Ausbildung, 2017 waren es über 39 Prozent. Auch die Arbeitslosenzahlen verdeutlichen die Bedeutung der Jugend-berufsagenturen. Denn 56,8 Prozent der aktuell Arbeitslosen haben keine Berufsausbildung. Es hat sich bewährt, dass Schule, Agentur für Arbeit und Jugendhilfe kooperieren, um junge Menschen an der im Lebenslauf schwierigen Schnittstelle zwischen Schule und Beruf zu begleiten.
Halk kütüphaneleri kapsamlı tadilattan geçirilecek
Hamburg halk kütüphanelerinin kapsamlı tadilattan geçirilmesi için koalisyon hükümeti parlamentoya önerge sundu. Önergede tadilat için toplam 2,91 milyon euro bütçe ayrılması talep ediliyor. Bu yıl 100. kuruluş yıldönümünü kutlayan Hamburg halk kütüphanelerinin her yıl ortalama 4,9 milyon kişi tarafından ziyaret edildiği, kütüphanelerin sanal hiz-metlerinden ise yılda ortalama 4,4 milyon kez fay-dalanıldığı kaydedildi. Hamburg’da merkez kütüp-hanenin yanı sıra, çeşitli semtlerde 32 kütüphane, iki seyyar kütüphane otobüsü ve bir e-kütüphane mevcut. Tadilattan ilk planda diğer semtlere nispeten, daha düşük imkanlara sahip Billstedt, Mümmelmannsberg ve Steilshoop semtlerindeki kütüphanelerin yararlanacağı açıklandı.
Bücherhallen – Frischekur für Hamburgs Bibliotheken
Die öffentlichen Bücherhallen in Hamburg sind zentrale Orte für Bildung, Kultur und Begegnung und feiern in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum als Stiftung. Um nötige Modernisie-rungs- und Sanierungsmaßnahmen zu ermögli-chen, wollen die rot-grünen Regierungsfraktio-nen insgesamt 2,91 Millionen Euro aus dem Sanierungsfonds zur Verfügung stellen. Ein entsprechender Antrag wurde in die Bürger-schaft eingereicht. Neben der Zentralbibliothek am Hühnerposten gibt es 32 Stadtteilbiblio-theken, zwei Bücherbusse und eine virtuelle eBücherhalle. Von der Sanierung profitieren insbesondere benachteiligte Stadtteile wie Billstedt, Mümmelmannsberg oder Steilshoop.
Toplumsal dayanışma ve verimli iş ortamı için toplu sözleşme şart
Hamburg Eyalet Parlamentosu SPD Grubu yaptığı açıklamada, toplumsal dayanışma ve verimli iş ortamı için, iş piyasasının her alanında toplu sözleşme bulunmasının gerekliliğine dikkat çekti. Alman Sendikalar Birliğinin (DGB) gastronomiden, perakende sektöründen ve çeşitli sanayi iş kollarından verdiği örneklerle, bazı işveren kuruluşlarının yoğun görüşmelere rağmen, ısrarla toplu sözleşmeye yanaşmama tutumlarından vazgeçmeleri gerektiği ifade edilirken, Avusturya ve İskandinav ülkelerinde toplu sözleşmeye bağlılığın yüzde 100’e yakın olduğu ve bu ülkelerin örnek alınması gerektiği belirtildi.
Sozialpartnerschaft und gute Arbeit brauchen Tarifverträge
Die SPD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft unterstützt die Forderung der Gewerkschaften nach einer stärkeren Tarif-bindung der Betriebe und Unternehmen in Hamburg und im Bund. Demnach sollten ausgehandelte Tarifverträge für alle Betriebe einer Branche gelten und nicht länger durch ein Veto der Arbeitgeberverbände blockiert werden können. Negativbeispiele, die der DGB im Einzelhandel, dem Gastgewerbe und der Indus-trie wiederholt anmahnt, unterstreichen die entscheidende Bedeutung von Tarifverträgen für die soziale Sicherheit der Beschäftigte.
Konut inşasında önceki yıllarda olduğu gibi, 2018’de de 10 bin sınırı aşıldı
Hamburg Senatosu, her yıl en az 10 bin konut inşa-sı izni yönündeki hedefini, 2018’de de aştı. Yapılan açıklamaya göre 2011’den bu yana toplam 83 bin konut inşa müsaadesi verildi. Bunlardan 50 bininin yapımı bitti ve konut piyasasına sunuldu. “Herkes için ödenebilir konut” sloganıyla 2011’de yola çı-kan senatonun, her yıl ortalama 10 bin konut izni hedefini fazlasıyla aştığı kaydedildi.
Baugenehmigungen für Wohnungsbau: 10.000er Zielmarke erneut überschritten
Der Senat hat die Zahl der Baugenehmigungen von Wohnungen für das Jahr 2018 veröffentlicht. Das gesteckte Ziel von 10.000 Baugenehmigun-gen wurde erneut übertroffen. Seit 2011 wurde in Hamburg der Bau von über 83.000 Wohnun-gen genehmigt. Weit über 50.000 neue Wohnun-gen sind seit 2011 zum neuen Zuhause für Hamburgerinnen und Hamburger geworden.


Mit freundlichen Grüßen
Güngör Yılmaz
Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft

HAMBURG ETKİNLİKLERİ