HAMBURG PARLAMENTOSUNDAN NOTLAR
NOTIZEN AUS DER HAMBURGISCHEN BÜRGERSCHAFT

Eyalet Milletvekili Güngör Yılmaz 22 Mayıs oturumundan notları almanca ve türkçe anlattı

Kartalweb / Hamburg
3. Juni 2019


Nargile barlara ilişkin yasa görüşüldü
Eyalet Parlamentosu oturumunda Almanya genelinde bir ilk olan "Nargile Barlarda Koruyucu Önlemler" başlıklı yasa taslağı görüşüldü. Nargile kullanımında sızan kokusuz, zehirli karbon-monoksidin sağlığı ciddi şekilde tehdit eden boyuta varabileceği dikkate alınarak hazırlanan yasa, nargile bar işleticilerine mekanlarının havalandırma tertibatı, teknik uyarı mekanizması ve başka koruyucu önlemler konusunda yükümlülük getiriyor. Kentteki bazı nargile barlarda zehir-lenmeler yaşanmıştı. Yasa Hamburg Resmi Gazete-sinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek Erstes Gesetz für Shisha-Bars Die Hamburgische Bürgerschaft debattierte das bundesweit erste Gesetz zu besonderen Schutz-maßnahmen in Shisha-Bars. Hintergrund sind erhebliche Gefahren, die durch unvollständige Verbrennungsprozesse der Kohle, bei der Vor-bereitung und dem Rauchen von Shisha-Pfeifen entstehen können. Dabei wird Kohlenstoff-monoxid, ein geruchloses Gas und Atemgift freigesetzt, dass zu schweren Gesundheitsschäden und Vergiftungen führen kann. Dem soll künftig verbindlich mithilfe von Warnmeldern und technischen Lüftungsanlagen vorgebeugt werden.
Erstes Gesetz für Shisha-Bars
Die Hamburgische Bürgerschaft debattierte das bundesweit erste Gesetz zu besonderen Schutz-maßnahmen in Shisha-Bars. Hintergrund sind erhebliche Gefahren, die durch unvollständige Verbrennungsprozesse der Kohle, bei der Vor-bereitung und dem Rauchen von Shisha-Pfeifen entstehen können. Dabei wird Kohlenstoff-monoxid, ein geruchloses Gas und Atemgift freigesetzt, dass zu schweren Gesundheitsschäden und Vergiftungen führen kann. Dem soll künftig verbindlich mithilfe von Warnmeldern und technischen Lüftungsanlagen vorgebeugt werden.
Hamburg en geç 2030'da ısı ağı için kömür kullanmayacak
İktidar partileri aylar süren görüşmeler sonunda "Güle Güle Kömür" başlıklı halk inisiyatifiyle, en geç 2030 yılında ısı üretiminde kömür enerjisi kullanılmaması konusunda anlaşmaya vardı. İnisi-yatif konuyu halk oylamasına götürmek amacıyla imza kampanyası yürütüyordu. Varılan anlaşmaya göre en geç 2030'dan itibaren Wedel ve Tiefstack'taki enerji santrallerinde kömür kullanıla-rak kazanılan ısı, yenilenebilir ve gaz enerjisiyle elde edilecek.
Hamburg bringt Kohleausstiegsgesetz auf den Weg
Die Regierungsfraktionen haben sich nach mo-natelangen Verhandlungen mit der Volksini-tiative „Tschüss Kohle“ auf das Hamburgische Kohleausstiegsgesetz geeinigt. Spätestens 2030 wird durch Hamburgs Fernwärmeleitungen kei-ne Kohlewärme mehr fließen. Eine Kombination aus erneuerbaren Energien, Abwärme und Erd-gas soll dann die Heizkraftwerke Wedel und Tiefstack ablösen, in denen in Hamburg noch Fernwärme aus Kohle erzeugt wird.
2018'de 10.674 konut yapıldı
Kent Planlama ve Konut Dairesinin açıkladığı veri-lere göre 2018 yılında Hamburg'da 10.674 yeni konut inşa edildi. Bu rakam 2017 yılında inşa edilen konut sayısından 2.754 daha fazla. 2011 yılından bu yana 55.000 yeni konutun yapıldığı kaydedildi. Hamburglulara ödenebilir konut bulma imkanı sun-mak için konulan "her yıl 10.000 yeni konut" hedefinin istikrarla takip edildiği belirtildi.
10.674 neue Wohnungen in 2018
Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen hat bekannt gegeben, dass im Jahr 2018 in Hamburg 10.674 Wohnungen fertiggestellt wer-den konnten. Dass sind 2.754 Wohnungen mehr als noch 2017. Mehr als 55.000 neue Wohnungen sind seit 2011 gebaut worden. Das Ziel ist für alle Hamburgerinnen und Hamburger ausreichend guten und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
Kamu çalışanlarına "makam bisikleti"
Kamuda çalışanları, çevre dostu ulaşım aracı olan bisikletle işe gidip, gelmelerini teşvik etmek için parlamentoya önerge verildi. Önerge memurlara uygun fiyata "makam bisikleti" tahsis edilmesini öngörüyor. 2008'de bisikletle ulaşım payının, toplam ulaşımın yüzde 12'sinde olduğu, 2017’de bu oranın yüzde 15'e çıktığına işaret edildi. Hamburg'da kamuda çalışan 40.000 kişiye piyasa değerinin yüzde 40 altında bir fiyata bisiklet alma imkanı sunularak, kentin daha çevre dostu olmasına katkı sağlanacağı vurgulandı.
Dienstfahrräder für Beamtinnen und Beamte
Die Regierungsfraktionen führen ein Rad-leasingmodell für Beamtinnen und Beamte ein. Zukünftig sollen Wege gefunden werden, auch den Angestellten des Öffentlichen Dienstes ein Dienst-fahrrad zu ermöglichen. Der Anteil des Rad-verkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen ist in Hamburg von 12 Prozent in 2008 auf 15 Prozent in 2017 gestiegen. Über die steuerliche För-derung von Dienstfahrrädern sind im Vergleich zum herkömmlichen Kauf Einsparungen von bis zu 40 Prozent möglich.
Wilhelmsburg Elbinsel Müzesinin tadilattan geçirilmesi için ödenek
Wilhelmsburg Elbinsel Müzesinin kapsamlı bir tadilattan geçirilmesi için Hamburg 2020 tadilat Fonundan 800.000 euroluk ödenek sağlandı. Her yıl onbinlerce kişinin gezdiği müze binasının dış cep-hesi, federal bütçeden aktarılan 1,8 milyonluk destekle birlikte, özüne sadık şekilde restore edilecek.
Museum Elbinsel Wilhelmsburg wird saniert
Für die Unterstützung einer umfassenden Reno-vierung und Sanierung des Museums Elbinsel Wilhelmsburg sollen 800.000 Euro aus dem Sanierungsfonds Hamburg 2020 bereitgestellt werden. Die Sanierungsmaßnahmen sollen zudem durch Bundesmittel in Höhe von 1,8 Millionen Euro und durch weitere Mittel seitens Stadt Hamburg gefördert werden.


Mit freundlichen Grüßen
Güngör Yılmaz
Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft

HAMBURG ETKİNLİKLERİ