Hamburg Türk Sanat Musikisi Korosu'nun 600 kişi önünde gerçekleştirdiği muhteşem Konserde, konuk sanatçı Ayşen Birgör de harika bir performans ortaya koydu

Kartalweb / Hamburg
27. März 2019

Haber/Yorum: Mehmet Atak
Fotoğraflar: Nebahat Uzun / Naciye Aslan

Hamburg Musikhalle salonu bu defa yine şahane bir Türk Sanat Müziği konserine sahne olurken, salonu dolduran 600 müziksever, karşılarında bir göz mesafesindeki konuk TRT sanatçısı Ayşen Birgör ile seçkin Hanende ve Sazendeleri görüp dinleyerek adeta bir müzik ziyafeti yaşadılar. Tebrikler yönetim ekibi Şükriye & Zeki Güner.. Tebrikler Koro Şefi Erol Arslan ve Sunucu Elif Ergün.. Tebrikler Ayşen Birgör ile değerli Koro ve Saz ekibi.. O gece sahnedeki müzik performansınızla, "Hastalara devâ, Dertlere şifa, Divânelerin ruhuna gıda" oldunuz.
Hepsi de birer değer olan Saz üstadlarının yer aldığı 8 kişilik Sazende ekibi eşliğinde, 25 kişilik Kadın ve 10 kişilik Erkek Koro elemanları ve Vecdi Öniş, Gülenay Ören, Sevgi Alay, Günay Can, Erol Karkan, Abdullah Damar ve Murat İlkbahar'ın solo olarak sundukları Hicaz, Hüseyni, M. Kürdi, Uşşak, Segah, Nihavend makamındaki birbirinden güzel parçalara zaman zaman dinleyicilerin de eşlik etmiş olmaları ve yoğun alkışlar, Türk Müziği'nin insan ruhuna ne denli tesirli olduğunun bir göstergesi idi. Misafir Solist Ayşen Birgör'ün Nihavend ağırlıklı seçkin parçaları ile alkışların tavan yapması da, müziğin o eşsiz pozitif etkilerini çok güzel yansıtmaktaydı.


KONSERDE DİKKAT ÇEKEN NOKTALAR

* Sahnedeki Atatürk portreli Türk Bayrağı'nın görüntüsü fevkalade bir uyum sergiliyordu.
* Bayrağın sol tarafında "Hamburg Türk Sanat Musikisi Korosu" en arka sıralardan bile rahatça görülmekteydi. Ancak, bu Koro'nun kurucusu olan merhume Handan Kara'nın portresinin yeri ise sanki boş kalmıştı. Sebep ise, henüz çözemediğimiz bir nedenle, ikisi de hayatta olmayan Handan Kara-Erdoğan Sipahioğlu çiftinin çocukları tarafından, kuruluşundan bu yana bu koronun organizesini yapan Şükriye-Zeki Güner çiftine konulan isim ambargosu idi. Bu olumsuzluğun kısa zamanda çözülmesini temenni ediyoruz.
* Hamburg Musikhalle'yi tamamen dolduran müzikseverler, küçük salonda havalandırma tesisatı olmayışı veya varsa da yetersiz kalması nedeniyle, gittikçe artan sıcaklık yüzünden biraz sıkıntı yaşadılar.
* Şu anda Hamburg'daki 2 koroyu birden yöneten Koro Şefi Erol Arslan'ın sahne ve yönetim performansı dikkate şayandı.
* Sunucu/Moderatör Elif Ergün, 10 yıldır Radyo Metropool'de de görey yapıyor olması ve kazandığı büyük tecrübenin ışığında ve de ışıl ışıl kostümüyle harika bir sunum ortaya koydu.
* Bu koronun lokomotif sazlarından Usta Udi Erol Arslan, Şef Kemani Abdurrahman Özyay, Klarnet Üstadı İsmail Bergamalı, Kanun üstadı Selim Gönüldaş ve arkadaşlarının sergiledikleri performans da kulakların pasını sildi.


************

MÜZİKLE TADAVİ HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİYOR ?

Hamburg'daki başarılı TSM Konserine bağlı olarak biraz da nostaljik Müzikle Tedavi sistemini okuyalım:

OSMANLI'DA MÜZİKLE TEDAVİ

15. yüzyılda bir hastane tasarlarken içinde bir müzik sahnesinin düşünülmüş olması oldukça ilginç. Zira Avrupa’da akıl hastalarının yakıldığı bir dönemde Osmanlı’da hastaların iyileştirilmesi için müzik, su sesi, güzel kokuların kullanıldığı bir hastane tasarlanmış. Üstelik bu yüzden hastanenin akustiğine de çok önem verilmiş. Müzik sahnesi şifahaneye girilen kapının tam karşısında avluya en hakim yerde yer alıyor. Hanende ve sazendeler (müzisyenler) haftanın belli günlerinde şifahaneye gelip müzik çalıyor, havuzun etrafında onları dinleyen hastalar da bu şekilde rahatlıyor ve bu şekilde hastalıklarını daha rahat yenmeleri sağlanıyormuş. Müzik sadece ruhi hastalıklar için değil aynı zamanda fiziki tedavilerde de kullanıyormuş.
Burada müzik ve su sesinin yanında bir diğer tedavi yöntemi de meşguliyet. Psikolojik hastalıkları olanlara halı dokuma vb… meşguliyetler verip, onlar bu işlerle uğraşırken hastalıklarını yenmeleri sağlanıyormuş.Foto kaynak


EVLİYA ÇELEBİNİ'NİN GÖZÜNDEN MÜZİKLE TADAVİ

1652 yılında Evliya Çelebi de Edirne ziyaretinde buraya uğrar. Hastanenin müzikle tedavi yöntemini şu şekilde aktarır: “Merhum ve Mağfur Bayazıd Veli Hazretleri Vakfiyesinde, hastalara deva, dertlere şifa, divanelerin ruhuna gıda ve defi seva olmak üzere 10 adet hanende ve sazende gulan tayin etmiş ki, üçü hanende, biri neyzen, biri kemancı, biri musikarcı, biri santurcu, biri çengi, biri çenk santurcu, biri udcu olup, haftada üç kez gelerek hastalara ve delilere musiki faslıederler. Allahın emriyle, nivesi saz sesinden hoşlanır ve rahat ederler. Doğrusu musiki ilminde neva, rast, dügah, segah, çargah, suzinak makamları onlara mahsustur. Ama zengule makamı ile buselik makamında rast karar kılsa insana hayat verir. Bütün saz ve makamlarda ruha gıda vardır…”

MUSİKİ MAKAMLARININ HASTALIKLARLA OLAN İLGİSİ

Osmanlı şair hekimlerinden Şuuri Hasan Efendi’nin Tadil’ul Emzice adlı eserinde hastalıkların müzik makamları ile olan ilişkisini anlatıp çeşitli hastalıkların tedavilerinde kullanılabilecek makamlarda önerilerde bulunmuş:

Rast Makamı: Havale ve felç illetine devadır.
Irak Makamı: Har mizaçlılara, sersam ve hafakana faydalıdır.
İsfahan Makamı: Zihni açar, zekâyı artırır, anıları tazeler.
Zengule Makamı: Kalp hastalıklarının devasıdır.
Rehavi Makamı: Baş ağrısına devadır.
Buselik Makamı: Kulunç ve bel ağrılarının ilacıdır.
Zirefgent Makamı: Sırt ve eklem ağrılarının ve kuluncun tedavisinde faydalıdır.
Büzürk Makamı: Ateşli hastalıklara iyi gelir, zihni temizler, vesvese ve korkuyu uzaklaştırır, fikre yön verir.
Hicaz Makamı: İdrar zorluğuna iyi gelir, cinsel yönden uyarıcı etkisi vardır.
Uşşak Makamı: Kalp, karaciğer, sıtma ve mide hastalıklarının ilacıdır.
Neva Makamı: Gönül okşayıcıdır. Kötü düşünceleri uzaklaştırır. Irk’un nisa’ya iyi gelir (Kadın hastalıkları)
Hüseyni Makamı: Ferahlık verir. Çocukların kalp ve ruhlarının iltihabını söndürür. Ateş düşürür


Foto kaynak


MÜZİK MAKAMLARININ HASTALIKLARA ETKİSİ

Ayrıca Türk Tabipleri Birliği’nin web sitesinde Dr. İbrahim Oktay tarafından yazılan bir yazıda da bu makamların hastalıklara etkisi şu şekilde sıralanıyor:

Raks Makamı: Felce, epilepsiye iyi gelir.
Irak Makamı: Çocuklarda menenjit ve afagan hastalıklarına iyi gelir.
İstafahan Makamı: Zihni açar, zekayı arttırır, gönül tazeleyicidir. Üşüten ve ateş verici hastalıklardan korur.
Zirefgen Makamı: Çocukların dimağından kaynaklanan, fasial felç, felç ve sırt ağrısı, eklem ağrıları, kulunç hastalıklarında faydalıdır.
Rehavi Makamı: Çocukların tüm baş ağrılarına faydalı olup, burun kanamasına, fasial paralizi, felç ve balgamdan ileri gelen hastalıklar.
Büzürk Makamı: Beyin ve kulunç hastalıklarında, güçsüzlüğü gidermek ve düşünceyi yönlendirmekte, sevdayı defedici ve tehlikeden korkma hususunda faydalı.
Zengube Makamı: Çocuğun kalp hastalıklarında, menenjit ve beyni ilgilendiren hastalıklarda, mide ve karaciğer hastalıklarında faydalı.
Hicaz Makamı: Çocuklarda görülen idrar zorluğuna, erişkin erkeklerin seksüel yönden exite edilmesinde etkili.
Buselik Makamı: Kulunç ve kalça ağrısı, soğuk baş ağrısı ve çeşitli göz hastalıklarında faydalı.
Uşşak Makamı: Küçük çocukların kulağına güzel sesle okunursa, çocukların uykusunu getirmesi ve naz uykusunda dinlenmeye etkisi olup, yetişkin erkeklerde meydana gelen ayak ağrılarına faydalı.
Hüseyni Makamı: Çocukların karaciğer ve kalp hastalıklarında beden ısısını düşürmede, mide hararetinde ve ergin erkeklerde gizli humma ve 4 günde bir gelen ayak ağrılarına faydalı.
Neva makamı: Ergenlik çağına gelmiş çocuklarda meydana gelen, urk-un nisa hastalığı ve kalça ağrısına faydalı olup gönül okşayıcı bir makamdır. (Derleme:Osman Kurt)HAMBURG ETKİNLİKLERİ